Samosvest - Lični razvoj?

Samosvest - Lični razvoj?

Mnogi pojmove samosvest lični razvoj mešaju, izjednačavaju jedan sa drugim, ali istina je da postoji krucijalna razlika među njima. Ta razlika se ogleda u momentu akcije.

Samosvest je zapravo samo preduslov za pokretanje rada na sebi i dobrih promena.

Samosvest je osnova prave akcije, koja se naziva lični razvoj.

Grupa psihologa je vršila istraživanja na temu samosvesti u kojoj je učestvovalo 5000 ispitanika. Rezultati su pokazali da možemo razlikovati dve vrste samosvesti – unutrašnju i spoljašnju.

Unutrašnja samosvest se odnosi na to koliko jasno vidimo sopstvene vrednosti, strasti i težnje i koliko se one uklapaju u naše okruženje, te kakav uticaj imaju na ljude sa kojima smo u kontaktu.

Spoljašnja samosvest predstavlja razumevanje toga kako nas drugi vide u kontekstu gorenavedenih faktora.

LIČNI RAST, sa druge strane, predstavlja veštinu namerne promene i razvoja i ona podrazumeva:

  • Spremnost na promene, odnosno fleksibilnost
  • Planiranje i postavljanje strategije za lični napredak
  • Korišćenje raspoloživih resursa (mentori, učitelji različitih veština, knjige, kursevi)
  • Preuzimanje adekvatne akcije u skladu sa ciljevima napretka

Kada jednom uvidimo razliku između samosvesti i ličnog razvoja, te korelaciju između njih, naredni korak je pronalaženje načina na koji ćemo razvijati samosvest i podsticati lični razvoj.

Koji su to načini?

Preuzmi E-book sa praktičnim savetima za osvešćivanje sopstvenih snaga i potencijala!

Stres na poslu

Instaliraj otpornost na stres

Instaliraj otpornost na stres Život teče znatno ubrzanijim tempom nego pre 50 ili 100 godina. Inovacije, napredna tehnologija i najviši oblici komunikacije  su sastavni deo

PCM Metod

PCM metod i žene lideri

PCM metod i žene lideri Zašto žene preduzetnice treba da streme liderstvu u svom poslu? Da li je ženska prirodna predodređenost da lako uspostavlja poslovne