Šta je PCM Model?

PCM- (Process Comunication Model) predstavlja sredstvo za jačanje i razvijanje komunikacije.Dizajniran je da Vas nauči da se fokusirate na celokupan proces komunikacije, a ne samo na njen sadržaj. 

Ovde možete preuzeti PDF o PCM modelu

Zašto je PCM efikasan i u kojim oblastima?

PCM je kreirao američki psiholog i univerzitetski profesor Dr.Taibi Kahler
sredinom sedamdesetih godina. Taibi je tokom svog rada sa klijentima uočio da u svakodnevnom ponašanju postoji određeni obrasci koji se povezuju sa specifičnim pozitivnim i negativnim reakcijama na određene stvari i događaje. Process Communication Model predstavlja sredstvo za jačanje komunikacije.
Dizajniran je da nas nauči kako da se fokusiramo na celokupan proces komunikacije, a ne samo na njen sadržaj. Živimo u vreme čestih promena, brzog protoka informacija, previše zahteva koje nam nameću mediji, društvo i sami sebi. Nemamo vremena da čujemo sagovornika, šta je stvarno potrebno osobi sa kojom pričamo i često ulazimo u nekonstruktivnu komunikaciju. Zahtevi su pred nama takvi da smo stalno u obavezi da “isporučujemo” ( mesečni planovi, broj klijenata, rezultati u školi, na sportskom terenu….) skoro da i sami ne znamo šta je stvarno naša poteba
i ulazimo u negativne obrasce ponašanja. Svrha PCM modela je da nam pomogne da poboljšamo kvalitet svog života i bolje razumemo kako da uspostavimo kontakt, kao i kako da poboljšamo komunikaciju sa sobom i drugima. Dizajniran je da nas nauči da se fokusiramo na celokupan proces komunikacije, a ne samo na njen sadržaj.

Svako od nas ima sposobnost da se ponaša na različite načine, međutim, naša jedinstvena kombinacija faktora koja čine strukturu naše ličnosti
određuje koja ponašanja će nam biti bliža i prihvatljivija, a koja će nam biti potpuno daleka. Šest tipova ličnosti koji čine strukturu naše “zgrade” su:

“Harmonizer”, “Thinker”, “Rebel”, “Imaginer”, “Promoter”, “Persister”
Snaga PCM modela je u tome što ne deli ljude na tipove ličnosti već prepoznaje tipove ličnosti unutar ljudi. Kroz PCM test dobijamo strukturu naše ličnosti sa objašnjenjem koje su naše najveće snage ali i slabosti.

PCM se efikasno primenjuje u celom svetu u više od 50 zemalja, na 22 jezika. Koriste ga vodeće svetske kompanije. Dugi niz godina ga je koristila samo NASA kao alat za selekciju i odabir kadrova. Danas ga koriste obrazovni sistemi za edukaciju predavača, mala preduzeća, filmska industrija,
marketinške agencije, prodajni sektori…

Snaga PCM modela je u tome što ne deli ljude na tipove ličnosti već prepoznaje tipove ličnosti unutar ljudi.

Efikasnost PCM modela

PCM se ne koristi samo u poslovnom okruženju već daje i odlične rezultate na polju ličnog razvoja, odnosa i roditeljstva. Na koji način nam PCM može biti koristan u ovim oblastima? PCM model je primenjiv apsolutno u svim oblastima života. Sam model nam daje lične uvide u naše potrebe, vrednosti, motivatore. Svaki od šest tipova ličnosti ima jasno definisane vrednosti i psihološke potrebe.

Prilikom rodjenja ili u prvih nekoliko meseci života dobijamo prvi od šest nivoa naše “zgrade” . Do sedme godine života dete prolazi kroz različite faze i u odnosu na to kako smo odreagovali u razvojnim fazama deteta tako će se formirati “zgrada”.

Prvi sprat naše zdrade je naša baza i u njoj se osećamo komforno, dok su viši spratovi nama još uvek neistražen teren i kad se nadjemo u razgovoru sa
osobom kod koje je dominantan naš peti ili šesti sprat ukoliko ne poznajemo
PCM metodologiju konflikt je zagarantovan.

Pre nego što sam prošla kroz PCM edukaciju i naučila da postoje različitosti u posmatranju životnih situacija i sama sam bila izložena konfliktim odnosima. Majka sam predivne devojčice i prilično je domokratska atmosfera u našoj porodici, medjutim postoje i oni momenti gde se zna šta su obaveze i prava. Često smo ulazile u rasprave jer se nismo razumele.

zgrabi mogucnost

Njen prvi sprat je definitivno moj poslednji:). Danas je mnogo lakše, razumem koje su njene potrebe. Mogu adekvatno da odreagujem i ne trošimo dragoceno vreme na
bespotrebna objašnjenja.
Uloga roditelja je veoma zahtevna, želja da decu pripremimo što bolje za
život van roditeljske kuće je važan projekat za svakog odgovornog roditelja.

 

Razmišljanje koja je najbolja odluka, strah od toga da li ćete uspeti da prenesete sve kvalite i vrednosti svom nasledniku. Često su tu i velika očekivanja, a dete zapravo ima drugačije potrebe. Koliko puta ste bili svedoci da pored divnih roditelja deca budu nezadovoljna, nemaju motiv da se bave odredjenim sportom, naukom koje su im roditelji nametnuli iz najboje namere. Kad naučimo da postoje različite potrebe, različiti jezici komunikacije i kad to prihvatimo roditeljstvo postaje mnogo lakše. Pored neizmerne ljubavi i razumevanja potrebne su odredjene veštine. Investiranje u zdrav zajednički odnos je najvažniji projekat svakog roditelja. Znati podržati svoje dete je najvažnija veština.

Veliki korak u boljoj komunikaciji i generalno optimalnijem funkcionisanju je prepoznavanje svojih ali i tuđih psiholoških potreba.
Kako ih prepoznajemo a zatim kako reagujemo na njih? Svaki tip ličnosti ima svoj jezik komunikcije. Kada naučimo da postoje različiti
jezici, energija i kanal komunikacije i kako se koriste možemo ih prepoznati, a zatim i odreagovati na adekvatan način. Sam PCM model je vrlo kompleksan i uvodi nas u dubinsku strukturu ličnosti gde postoje pored psihološke potrebe baze naše ličnosti postoji potreba faze. Dve trećine stanovništva doživi faznu promenu barem jednom u životu. Svaki tip ičnosti ima dominantno ponašanje, reči koje koristi, gestikulaciju, takodje svaki tip ličnosti ima jasne pokazatelje teskobe, lošeg osećanja i nemotivisanosti.

Koliko puta Vam se dogodilo da sa nekim kliknete na “prvu loptu”, a koliko suprotno? Uprkos želji da ostvarite uspešnu komunikaciju ne ide:(. Zašto je to tako? Odgovor se nalazi u dubinskoj strukturi ličnosti, različitim psihološkim potrebama i jeziku kojim pričamo.

Svako od nas ima mogućnost da se ponaša na različite načine. Najčešća ponašanja idu iz našeg dominantnog tipa ličnosti. Po PCM metodologiji ljudi
se ne dele po tipovima ličnosti, ne postoji bolji ili lošiji tip ličnosti svi imamo
svih šest načina ponašanja, psiholoških potreba i kanala komunikacije.

6 tipova ličnosti po PCM metodlogiji

 

Razlika je u dominantnom tipu ličnosti koji odredjuje naše najčešće rakcije. Svih šest tipova imaju svoje ime kao i svoja predvidljiva ponašanja. Moj dominantan tip ličnosti je harmonajzer, najčešće imam potrebu za harmoničnim odnosima, prijatnom atmosferom, brigom o drugim ljudima.

Medjutim u nekom trenutku u životu prešla sam u fazu Persister-tipa ličnosti i
ispoljavam drugačije ponašanje. Ponekad samu sebe ne prepoznajem. Pre
nego što sam izučila PCM model pitala sam se gde sam “ona ja” nestala?
Pozvala sam prijateljicu iz detinjstva da me podseti ko sam ja. Bilo je prilično zbunjujuće iskustvo iz jednog stidljivog, brižnog harmonajzer ponašanja
prešla sam u stavove i uverenja kao i orjentaciju ka zadatku:). 

PCM-slike---Template_tipovi

Koji tip ličnosti je kod Vas dominantan?

 • Harmonizer

  Topao u odnosima, empatičan, sposoban da stvori harmoniju i da daje drugima. Oslanja se na osećanja i čulne doživljaje. Prihvata ljude i stvari na osnovu osećanja i prve impresije.

 • Promoter

  Šarmantan zbog svog direktnog načina komunikacije. Doživljavaju ga kao
  dobrog i prijatnog pratioca.Snalažljiv i sposoban da stane na noge nakon
  svakog pada. Uvek je spreman da nastavi dalje.
  Sposoban da se prilagodi bilo kojoj situaciji promene pretvara u rutine.

 • Rebel

  Kreativan. Rešenja pronalazi tamo gde drugi vide problem. Sposoban da
  dosadni zadatak pretvori u igru. Izvor pozitivne energije i entuzijazma za
  druge.

 • Thinker

  Ima kapacitete za organizaciju i detaljno planiranje.
  Logično strukturiše ideje i jasno ih prenosi drugima.
  Preuzima odgovornost što ga čini dobrodošlim u ličnim i profesionalnim
  odnosima.

 • Persister

  Sposoban da posmatra i daje mišljenje, vrednosne sudove i stavove o
  situacijama i ličnostima.
  Savestan u profesionalnom i ličnom razvoju. C£esto nailazi na divljenje kod
  drugih zbog moralnih i etičkih kodeksa.
  Posvećen kompaniji i istrajan u poštovanju ideala, principa i vrednosti.

 • Imaginer

  Brzo se smiruje u teškim i stresnim situacija i može mirno da analizira
  moguća rešenja.Ima sposobnost da prepozna i dobro promisli i svim
  mogućim hipotezama i opcijama.
  Razmišlja o ljudskosti, posmatra sebe i ne osudjuje druge.

  Na osnovu PCM metodologije koja se koristi širom sveta u 52 zemlje i preko
  milion korisnika možete saznati koja je vaša struktura ličnosti i kako da
  povećate svoj uticaj na Vaše saradnike, klijente i postignete željeni rezultat u
  poslu kojim se bavite.
  Prijavaza više.

Pozdrav svima!

Veliki pozdrav, Dobro došli na moju stranicu, ja sam Mirjana Kovač sertifikovani PCM kouč i PCM Trener

Garantujemo vam zaštitu vaših podataka.

@copyright sva prava zadržana

Powered by digitalnimarketingiwebdizaj.com