Upotreba PCM modela

Svako od nas ima sposobnost da se ponaša na različite načine, međutim, naša jedinstvena kombinacija faktora koja čine strukturu naše ličnosti određuje koja ponašanja će nam biti bliža i prihvatljivija, a koja će nam biti potpuno daleka.

PCM (Process Communication Model) predstavlja sredstvo za jačanje i razvijanje komunikacije. Dizajniran je da vas nauči da se fokusirate na celokupan proces komunikacije, a ne samo na njen sadržaj.

Snaga PCM modela je u tome što ne deli ljude na tipove ličnosti, već prepoznaje tipove ličnosti unutar ljudi. Kroz PCM test dobijamo strukturu naše ličnosti sa objašnjenjem koje su naše najveće snage, ali i slabosti.

6 tipova ličnosti po PCM metodologiji

Šest tipova ličnosti koji čine strukturu naše “zgrade” su: Harmoniser, Thinker, Rebel, Imaginer, Promoter i Persister.

Razlika je u dominantnom tipu ličnosti koji određuje naše najčešće reakcije. Svih 6 tipova imaju svoje ime kao i svoja predvidljiva ponašanja.

Prvi sprat naše zdrade je naša baza i u njoj se osećamo komforno, dok su viši spratovi nama još uvek neistražen teren i kad se nadjemo u razgovoru sa osobom kod koje je dominantan naš peti ili šesti sprat ukoliko ne poznajemo PCM metodologiju konflikt je zagarantovan.

Prilikom rođenja ili u prvih nekoliko meseci života dobijamo prvi od 6 nivoa naše “zgrade”. Do sedme godine života dete prolazi kroz različite faze i u odnosu na to kako smo odreagovali u razvojnim fazama deteta, tako će se formirati “zgrada”.

mirjana-kovač

Efikasnost PCM modela

PCM se ne koristi samo u poslovnom okruženju već daje i odlične rezultate na polju ličnog razvoja, odnosa i roditeljstva.

PCM model je primenjiv apsolutno u svim oblastima života. Sam model nam daje lične uvide u naše potrebe, vrednosti, motivatore. Svaki od šest tipova ličnosti ima jasno definisane vrednosti i psihološke potrebe.

Efikasno se primenjuje u celom svetu u više od 50 zemalja, na 22 jezika. Koriste ga vodeće svetske kompanije. Dugi niz godina ga je koristila samo NASA kao alat za selekciju i odabir kadrova.

Danas ga koriste obrazovni sistemi za edukaciju predavača, mala preduzeća, filmska industrija, marketinške agencije, prodajni sektori…

Koliko puta Vam se dogodilo da sa nekim kliknete na “prvu loptu”, a koliko suprotno? Uprkos želji da ostvarite uspešnu komunikaciju ne ide. Zašto je to tako? Odgovor se nalazi u dubinskoj strukturi ličnosti, različitim psihološkim potrebama i jeziku kojim pričamo.

Veliki korak u boljoj komunikaciji i generalno optimalnijem funkcionisanju je prepoznavanje svojih ali i tuđih psiholoških potreba. Kako ih prepoznajemo i reagujemo na njih? Svaki tip ličnosti ima svoj jezik komunikacije.

Kada naučimo da postoje različiti jezici, energija i kanal komunikacije i kako se koriste možemo ih prepoznati, a zatim i odreagovati na adekvatan način. Sam PCM model je vrlo kompleksan i uvodi nas u dubinsku strukturu ličnosti gde postoje pored psihološke potrebe baze naše ličnosti postoji potreba faze.

Dve trećine stanovništva doživi faznu promenu barem jednom u životu. Svaki tip ičnosti ima dominantno ponašanje, reči koje koristi, gestikulaciju, takodje svaki tip ličnosti ima jasne pokazatelje teskobe, lošeg osećanja i nemotivisanosti.

Koji tip ličnosti je kod Vas dominantan?

Thinker

Ima kapacitete za organizaciju i detaljno planiranje. Logično strukturiše ideje i jasno ih prenosi drugima. Preuzima odgovornost što ga čini dobrodošlim u ličnim i profesionalnim odnosima.

Persister

Sposoban da posmatra i daje mišljenje, vrednosne sudove i stavove o situacijama i ličnostima. Savestan u profesionalnom i ličnom razvoju. Često nailazi na divljenje kod drugih zbog moralnih i etičkih kodeksa. Posvećen kompaniji i istrajan u poštovanju ideala, principa i vrednosti.

Imaginer

Brzo se smiruje u teškim i stresnim situacija i može mirno da analizira moguća rešenja.Ima sposobnost da prepozna i dobro promisli i svim mogućim hipotezama i opcijama. Razmišlja o ljudskosti, posmatra sebe i ne osudjuje druge.

Harmonizer

Topao u odnosima, empatičan, sposoban da stvori harmoniju i da daje drugima. Oslanja se na osećanja i čulne doživljaje. Prihvata ljude i stvari na osnovu osećanja i prve impresije.

Promoter

Šarmantan zbog svog direktnog načina komunikacije. Doživljavaju ga kao dobrog i prijatnog pratioca. Snalažljiv i sposoban da stane na noge nakon svakog pada. Uvek je spreman da nastavi dalje. Sposoban da se prilagodi bilo kojoj situaciji promene pretvara u rutine.

Rebel

Kreativan. Rešenja pronalazi tamo gde drugi vide problem. Sposoban da dosadni zadatak pretvori u igru. Izvor pozitivne energije i entuzijazma za druge.

O meni - Mirjana Kovač