PCM metod i žene lideri

PCM Metod

Zašto žene preduzetnice treba da streme liderstvu u svom poslu? Da li je ženska prirodna predodređenost da lako uspostavlja poslovne odnose i reši sve komunikacijske prepreke, prednost u biznisu? Da li je njihova mogućnost da iskažu svoj senzibiltet, emociju i intuiciju, dobra za preduzetništvo? Zašto komunikacija određuje sudbinu bilo kog posla i kako je unaprediti uz PCM metod?

Šta je lider a šta je menadžer?

Ono što je manje poznato, je činjenica da su žene uglavnom lideri u svom poslu, a da muškarci zazuzimaju poziciju menadžera. Da bi bolje shvatili ovu rečenicu, potrebno je, za početak, razgraničiti razliku između lidera i menadžera.

Menadžer se koncentriše da se posao obavlja pravilno. Lider zna da posao moraju da obavljaju pravi ljudi.

Menadžeri su generalno odgovorni za svakodnevne poslovne aktivnosti. Imaju ljude koji im podnose izveštaje, ljude koji nadgledaju radne procese i pomažu da svi projekti teku glatko, ljude koji samo obavljaju svoje zadatke na vreme i uz što manje troškova. Pod menažerstvom se podrazumevaju aktivnosti kao što su finansije, sirovine, proizvodni proces, tržište, itd.. Menadžer svoj posao obavlja efikasno.

Za razliku od njega, lider svoj posao obavlja efektivno, za razliku od menadžera koji  upravljanje svodi na relaciji: vodeći – potčinjeni. Srž liderstva je u izgradnji vizije koju zaposleni slede. Lideri inspirišu i usmeravaju autoritetom i inteligencijom. Oni pomažu ljudima da se osećaju samopouzdano i motivisano i da slede vođstvo. Liderstvo podrazumeva aktiviranje ljudskog faktora  u socijalnom delovanju.

Biti lider ili biti menadžer... ili biti oboje?

Vlasnici malih preduzeća i preduzetnici često moraju da teže da budu i lideri i menadžeri ili da positgnu neku zlatnu sredinu od obe pozicije. Za jednu ženu koja je u biznisu, sasvim sigurno je nejasno na koju stranu pretegnuti tas na ovoj vagi. Da li voditi posao kao menadžer ili biti lider? I šta je uopšte najbolje za jednu ženu.

Da li znaš da žene svoju moć i autoritet baziraju na uspehu ostvarenom kroz stalne kontakte sa zaposlenima, odnosno primenom personalne moći? Da li znaš da muškarci svoju moć baziraju na poziciji u biznisu u kom deluju, i koja im donosi mogućnost da nagrađuju i kažnjavaju? U poslovnoj politici , žene su te koje koriste metod saradnje i kooperacije, a muškarci dominacije. Da li znaš da je ženama predodređeno da budu lideri?

Žene se rađaju kao lideri

Žene, po prirodi, poseduju izvanredan dar da „čitaju“ ljude. Ova super moć je data ženama upravo zbog odgajanja dece, koja im donosi sposobnost zaključivanja mnogih stvari samo kroz govor tela i neverbalnu komunikaciju. Žene prepoznaju poruke na osnovu nečijeg držanja tela, pokreta ruku, pogleda ili boje glasa. Priroda se potrudila da sva ženska čula – miris, ukus, dodir, vid i sluh, budu mnogo suptilnija od muških čula. Žene su u stanju da brzo dešifruju emocije samo na osnovu izraza nečijeg lica.

Ženama je genetska predispozicija da tumače i najtananije nijanse interakcije među ljudima. Da bi prvenstveno, ispunile zadatke i potrebe porodice, one su ekspeditivne ali i opuštenije i socijalizovane. Sve ove osobine koje krase ženski rod, direktno ih kandiduju na mesto lidera u poslu.

Od komunikacije zavisi uspeh svakog posla

Komunikacija je neophodna infrastruktura za svaki biznis ili preduzetnički poduhvat. Ona je krvotok svakog posla, organizacije, preduzeća, društva, malog ili sredjeg preduzeća ali i velikih korporacija. Nemoguće je zamisliti funkcionisanje bilo čega na ovom svetu bez postojanja komuniciranja. Od sistema komuniciranja zavisi koordinacija, sklad, rast i razvoj bilo kog poslovnog poduhvata.

Da ili znaš da je bilo koji posao, sa najboljim resursima, najboljom poslovnom politikom i planom, osuđen na sigurnu propast bez postojanja dobre komunikacije?

Šta je PCM?

Pcm – Process Communication Model je metodologija komunikacije, zasnovana na naučnim konceptima i primenjivana čak i u NASI u oblasti ljudskih resursa. Njena primena je baš kao i same komunikacije, nepregledno široka. Može se koristiti u svakodnevnom dijalogu, u poslovne svrhe, u malim ili velikim preduzećima.. Po ovoj metodologiji, sve ljude možemo razvrstati u šest osnovnih tipova ličnosti i ovo deljenje se vrši na osnovu nekoliko dominantnih osobina koje definišu jednu osobu. Ovde link ka tačnoj podeli, ima je na sajtu, da se ne ponavlja podela bez potrebe.

Poenta podele je jasan stav prema osobi koja je u tačno jednoj definisanoj grupi. Ako znamo šta je suština te osobe, šta je pokreće, koji ciljevi je drže i koji tip posla i obaveza je idealan za baš tu osobu, onda smo na najboljem putu da iskoristimo njen pun potencijal na obostrano zadovoljstvo. Znati od čega je neko satkan, daje nam otvoren put ka najboljoj komunikaciji i sigurnom uspehu u saradnji.

Kako uz PCM metod unaprediti liderske osobine?

PCM metod svakodnevno pomaže liderima širom sveta da ostvare svoje pune liderske sposobnosti i kroz jednostavnu primenu omogućava otkrivanje pravog potencijala ljudi u radnom okruženju. Kako su žene već u velikoj prednosti u odnosu na muškarce po svim finim, liderskim veštinama, uz pomoć ove metode sve ove veštine biće lansirane na sam vrh i to trajno i nezamenljivo.

I ne zaboravite, možda muškarci još uvek vladaju svetom, ali zato… žene vladaju muškarcima. Jer, koliko god se čini da su žene inferiorne u poslu, njihova snaga je u znanju i primeni naučenog.

Autor: Biljana Jovanović

Stres na poslu

Instaliraj otpornost na stres

Instaliraj otpornost na stres Život teče znatno ubrzanijim tempom nego pre 50 ili 100 godina. Inovacije, napredna tehnologija i najviši oblici komunikacije  su sastavni deo

PCM Metod

PCM metod i žene lideri

PCM metod i žene lideri Zašto žene preduzetnice treba da streme liderstvu u svom poslu? Da li je ženska prirodna predodređenost da lako uspostavlja poslovne